2010/08/14

Vi behöver välfärd utan vinstintresse

Vi behöver välfärd utan vinstintresse
Jag är vänsterpartist av två starka skäl.

För det första för att partiet står för en människosyn där alla är lika värda och där allas lika rättigheter är den självklara utgångspunkten för vår politik. Vi förstår kraften i att människorna blir lyssnade på, får vara med och bestämma, tillåts ta makten i sina liv.

Kollektivet är inte en grå massa för oss. Vi ser individerna. Att människor är olika och har olika behov, som skiljer sig från andras. Vi har också olika behov vid olika perioder i livet. Därför måste vi behandla alla olika. Helt enkelt därför att vi vet att samhället inte är jämlikt, jämställt eller rättvist.

För att utjämna skillnader mellan kön, bekämpa klassorättvisor och diskriminering krävs en politik som ser människors olikheter och kompenserar för de ojämlika villkor vi bär med oss.

Därför tar vi i Vänsterpartiet på oss uppgiften att bygga världens bästa välfärd, utan vinstintresse!

Vi klarar utmaningen för vi kan lyssna, ta till oss och göra politik av det folk omkring oss uttrycker. Jag har mött så enormt många människor i mitt uppdrag som kommunalråd. Positiva starka möten. Med enskilda Norrköpingsbor och på möten på mellan tio och hundratals. Jag har pratat nära och innerligt med människor som kommit till mig med problem.

Jag har lyssnat och bejakat och jag tror de har känt min empati. Några gånger har beslut kunnat ändras till det bättre. Ofta har framgången bestått i att ha blivit lyssnade på.

För det andra för att vi står för en rättvis fördelningspolitik i välfärden. Den innebär att alla solidariskt bidrar efter förmåga eftersom vi vet att det är vi som kan behöva hjälp nästa gång. Den som behöver dyrbar medicin och behandling ska få tillgång till det utan att bli ruinerad, för vi vet att det kunde ha varit vi. Den som tjänar mycket ska betala en större andel av sina pengar i skatt än den som tjänat lite.

Vi vill också ha högre statliga skatter än idag, så vi kan satsa på fler jobb och på kvalitetshöjningar i välfärden.

Mot Vänsterpartiets solidariska människosyn och fördelningspolitik står högerregeringens. Den står för "sköt dig själv och skit i andra". Den prioriterar sänkta skatter till dem som har mest, angriper vår fackliga organisering och skyfflar över den gemensamma välfärdens resurser till privata vinstintressen.

Massarbetslösheten är ett faktum. A-kassorna och försäkringskassan har körts i botten. Tiotusentals människor har fråntagits rätten till sjukpenning och står utan försäkring, men värst av allt är att de har fråntagits rätten att bli trodda.

Detta har varit en medveten politik från högerregeringen. Det är en oansvarig och arrogant politik som de nu går till val på. Därför måste vi byta regering och politik 19 september!

Kerstin Hildebrand (V)

2010/06/02

World's largest open air prison

World's largest open air prison
Året är 2010 och vi trodde att mänskliga relationer kunde lösas på fredlig väg. I Gaza finns flera flyktingläger där människorna varit internflyktingar i över 60 år. Flera generationer har levt hela sitt liv som flyktingar. Nu är hela området omvandlat till en jättelik fängelse. Fångvaktarna, den israeliska regeringen å ena sidan och Hamasregeringen å den andra, saknar all rätt att hålla människorna i förvar eller skräck. En internationell domstol måste besluta om att gränserna öppnas och se till att FN-trupper utplaceras så att beslutet respekteras.

Medan Israel fängslat nära 686 av aktivisterna från måndagens Gazakonvoj är nya hjälpfartyg på väg. Enligt en israelisk befälhavare är den israeliska flottan beredd att stoppa även nästa båt, som beräknas komma fram på onsdagen. FN:s säkerhetsråd kräver att fartyg och gripna omedelbart släpps.

Bilder - Manifestation mot Israel-1 juni kl 12.00 Tyska Torget i Norrköping

Manifestation mot Israels attack mot hjälpkonvojen "Ship to Gaza". Plats: Tyska torget,cirka 200 personer, däribland Isam Bardaqji medlem i Palestinska föreningen, kommunalrådet (VP) Kerstin Hildebrand,Viola Furubjelke, från Söderköping, som bland annat varit ambassadör i Damaskus och Mattias Stenberg Vice ordförande, Mp-Norrköping. hade samlats på Tyska torget i Norrköping för att protestera. Manifestationen inleddes med en tyst minut.


Isam Bardaqji medlem i Palestinska föreningen, kommunalrådet (VP) Kerstin Hildebrand,Viola Furubjelke, från Söderköping, som bland annat varit ambassadör i Damaskus och Mattias Stenberg Vice ordförande, Mp-Norrköping.
kommunalrådet (VP) Kerstin Hildebrand
Viola Furubjelke, från Söderköping, som bland annat varit ambassadör i Damaskus
kommunalrådet (VP) Kerstin Hildebrand
Isam Bardaqji medlem i Palestinska föreningen
Mattias Stenberg Vice ordförande, Mp-Norrköping
Nicklas Lundström Ordförande VP i Norrköping

Copyright-Bilder av Jorge Leonardo 2010

Demostration i Norrköping-Hörsalsparken kl 18.00 -31 maj 2010


Demostration i Norrköping-Hörsalsparken kl 18.00 -31 maj 2010
Nicklas Lundström VP talar inför publiken.

Israel attacks Gaza aid fleet

Israel attacks Gaza aid fleet

Al Jazeera's report on board the Mavi Marmara before communications were cut
Israeli forces have attacked a flotilla of aid-carrying ships aiming to break the country's siege on Gaza.

At least 19 people were killed and dozens injured when troops intercepted the convoy of ships dubbed the Freedom Flotilla early on Monday, Israeli radio reported.

The flotilla was attacked in international waters, 65km off the Gaza coast.

Avital Leibovich, an Israeli military spokeswoman, confirmed that the attack took place in international waters, saying: "This happened in waters outside of Israeli territory, but we have the right to defend ourselves."

Footage from the flotilla's lead vessel, the Mavi Marmara, showed armed Israeli soldiers boarding the ship and helicopters flying overhead.

Al Jazeera's Jamal Elshayyal, on board the Mavi Marmara, said Israeli troops had used live ammunition during the operation.

JL.-

2010/05/23

Israel hotar att attackera de svenska medborgare


Appell för Sveriges stöd till sina medborgare på internationellt vatten:
Vi oroas över att vår regering underlåter att uttala sig när Israel hotar att attackera de svenska medborgare som färdas med Ship to Gaza på internationellt vatten. Ship to Gaza är en ideell och partipolitiskt obunden förening, som sänder humanitärt bistånd till den utsatta befolkningen på Gazaremsan, och som färdas helt obeväpnad i fredlig solidaritet - från människa till människa. Vi, som svenska medborgare, uppmanar därför vår regering att:
1. Klargöra för Israel, på diplomatisk väg, att israelisk lag inte gäller på internationellt vatten, att våldsanvändning mot skepp som fredligt färdas långt ifrån deras territoriella vatten, strider mot gällande internationell rätt och att Sverige står på den internationella rättens sida i denna fråga.
2. Offentligt erkänna sin lojalitet med svenska medborgare, vilka den svenska staten representerar, samt tillkännage sin intention att i enlighet med detta verka för att medborgarnas rättigheter respekteras och deras säkerhet garanteras.
Skriv under
Tipsa dina vänner på Facebook om den här namninsamlingen!

JL.-

Bookmark and Share

2010/05/06

1 maj med vänsterpartiet i Norrköping

1 maj med vänsterpartiet i Norrköping

1 maj-firandet som arrangerades av Norrköpings vänsterparti, var en trevlig tillställning. Från Nya Torget marscherade man uppför Drottninggatan upp till Hörsalsparken. I hörsalsparken var man som mest cirka 300 personer.
Förste talare var Kalle Larsson från partistyrelsen. Han sa bland annat: Kamrater, låt det stå fullständigt klart för alla att vi skall störta regeringen. Vi skall vrida politiken i det här landet åt vänster.
Vi tänker förändra Sverige och världen. För det krävs att vi samarbetar, att vi håller ihop. Därför går vi till val för en ny politik och för rödgrön regering.
Med en rödgrön regering slutar jakten på sjuka och arbetslösa, a-kassan förbättras och ingen kommer att utförsäkras. Människor får stärka rättigheter till arbete, och bättre rättigheter på arbetet.

Med en rödgrön regering kommer det att byggas tusentals nya lägenheter med hyror folk har råd att betala, miljonprogrammen upprustas och ombildningar av hyreslägenheter försvåras avsevärt. En rödgrön regering kommer att erkänna Västsahara, kräva att USA lämnar Irak och att blockaden av Gaza hävs.

Också Elisabeth Biström, vice ordförande för Ung Vänster, höll tal. Hon pratade bland annat med nostalgi om hur hennes mor- och farföräldrar fått vara med om att bygga en stark välfärd som gjorde människor tryggare och friare.
Sverige har förändrats. De som är unga idag är den första generationen i modern tid som har vuxit upp under sämre förutsättningar än våra föräldrar. Vi behöver ett nytt trygghetskontrakt för unga och en politik som garanterar oss rätten till fasta jobb och en bostad efter gymnasiet.

Norrköping representerades av riksdagsmannen Torbjörn Björlund och kommunalrådet Kerstin Hildebrand. Kerstin sa bland annat: Vi rödgröna kommer att fortsätta att utveckla välfärden i Norrköping, försöka få fram jobb till framförallt ungdomar, satsa på den social investeringsfonden med mera. Kommunens goda ekonomi behövs verkligen nu inför de tuffa år som kvarstår av krisens verkningar.

Alla fokuserade på vikten av samarbete med socialdemokraterna och miljöpartiet för att de rödgröna partierna ska vinna valet och sen styra landet efter valet i september.
Det är viktigt att understryka att det svenska vänsterpartiet är noga med att behålla sin egen politiska identitet. Man betonar sin internationella solidaritet med de människor som lider av imperialismens och nyliberalismens våldsamma anstormning. Vänsterpartiet försvarar det Palestinska folkets värdighet och anklagar Israel för kränkande av mänskliga rättigheterna. Man varnar också för skador på miljön och hyckleriet i rika länder som gör stor skada på miljön men är minst beredda att vidta effektiva åtgärder.
De som samlades den 1 maj är trogna Anhängare av den svenska vänstern. Vi är människor med en fast grund för de ideal som har stått för solidaritet i Sverige och i världen. Man kan också notera att de latinamerikaner som deltog alltid fortsatt att stödja samma ideal som ofta tvingade dem att lämna sina ursprungsländer. De idealen är kamp för frihet och demokrati för de förtryckta. Bravo för dem!

För musiken stod: Systrarna Lisa och Molin Svärdmalm , nya unga talanger.
Fredrik Johansson som redan är känd för sin samhällskritiska musik.
Som avslutning på 1:a maj firandets solidaritetsmanifestation spelade" Impacto tropical " latinska rytmer.


Redaktion Jorge Villalobos Miranda.-
Bilder; Daniella Villalobos Nilsson.-

Det bästa jag har sagt - Anders Borg

Varför ljuger Anders Borg? Inte nog med att regeringens egna siffror visar att det i första hand är medel- och höginkomsttagare som gynnats av de senaste årens reformer. Sveriges finansminister, Anders Borg, går till och med så långt att han ljuger:
– Vi kan konstatera att i Sverige har inkomstskillnaderna inte ökat under senare år, vilket har hävdats i debatten, utan tvärtom har de minskat.

I själva verket har inkomstspridningen accelererat i den snabbaste takten på över 30 år. Effekterna kan noteras i diagrammet nedan, som visar hur inkomsterna förändrats i olika inkomstgrupper. Decil ett markerar den tiondel av befolkningen med lägst inkomster, decil två den tiondel med näst lägst och så vidare.
Uttalandena från Borg är en sorglig reflektion på hur långt regeringen gått i sina försök att bredpensla ett misslyckat reformprogram i progressiva toner. Men som så ofta förut är det verkligheten som är den främsta berättaren. Den borgerliga regeringen har inte skapat fler jobb. Den borgerliga regeringen har inte spridit livschanserna till fler. Den borgerliga regeringens reformer de senaste fyra åren har enbart vässat, skärpt och förstärkt det svenska klassamhället. Alldeles oavsett hur gärna Anders Borg vill ge sken av något annat.

2010/05/01

1 Maj Ådalen - vad hände egentligen?

1 Maj Ådalen - vad hände egentligen?
"..... Nu såg man demonstranterna komma uppe på infartsvägen. Fanorna, standaret. Väja-Dynäs hornorkester i vita mössor, musikerna gick av vägen och fortsatte spela på en liten terrass. Demonstranterna fortsatte framåt och täten möter nu två ryttare. De ropar till demonstranterna att stanna och ställer hästarna tvärs över vägen. Sedan kommer tumultet. Folk skriker: - vägen är fri, vi har rätt att komma fram, det är en fredlig demonstration - flytta på er! Några hoppar ut vid sidan av vägen, för att komma förbi, en del kastar sten. En av ryttarnas häst blir skrämd av en fana, stegrar sig, tumlar runt och hamnar i diket.

Tre-fyratusen personer tränger på uppifrån samhället, vägen sluttar hela tiden, folk vet inte vad som händer. Folkmassan väller framåt och inget kan stoppa det tryck som uppstår bakifrån. " Man blev formligen skjuten framåt" sa en av demonstranterna efteråt.
Skotten
Chefen för den militära styrkan , kapten Mesterton, ser nu demonstranterna komma och inser att ryttarpatrullen inte kunnat stoppa dem. Han ropar: halt i lagens namn annars skjutes här skarpt Han ropar tre gånger.
Han skjuter varningskott med sin revolver, som han riktar mot ett potatisland i närheten. Medan han ropar och skjuter, springer demonstranter över vägen och slänger sig i ett dike, antagligen för att ta skydd. Han förlorar dem ur sikte och bedömer detta som ansatser till framryckning. Han vänder sig om och ropar: ELD
De lösa och skarpa skotten avlossas i omedelbar följd.
Några dog av rikoschetter.
Några föll för direkt skott.
Mesterton springer utmed ett plank för att få förstärkning. Furir Tapper får order att komma med sin kulspruta. När han tar ur bandet, går tre vådaskott av. Han tittar till och säger: - det gick över, kanske i överdelen av skräddarens hus."
De skjutna:
Erik Bergström föll nere mellan husen, träffad av en rikoschetterande gevärskula. Försökte krypa bakåt efter vägen, han bars in i ett hus och avled där.
Evert Nygren fick två direktskott i brösthöjd och avled omedelbart
Sture Larsson träffades av en rikoschett, han avled vid vägkanten
Viktor Eriksson hamnade i vägen för en rikoschett och avled på platsen
Eira Söderberg står längre upp i samhället och tittar på demonstrationståget, när hon blir träffad. Hon bärs in i skräddarens hus skjuten i underlivet. Hon lever ännu men avlider strax efter.
Inblandade från ordningsmakten:
Polis togs upp från Härnösand och Sundsvall. Från I21 och I4 i Sollefteå rekvirerades militär som till en viss del även var till häst. Kaptenerna C.F.N Mesterton och Axel Qvarnström ledde de militära styrkorna.
Krigsrätten för militärerna kom fram till:
I Sollefteå fann krigsrätten, att ingen bland militärerna kunde göras personligt ansvarig för de fem döda i Lunde eller för de ytterligare fem som skottskadats. De frikändes och alla krav på skadestånd och andra ersättningar avslogs.
Däremot så dömdes Furir Tapper till 3 dagars vaktarrest för försummelse, när han skulle flytta kulsprutan. Det kunde inte fastställas om det var dessa kulor som orsakade Eira Söderbergs död men misstankarna var stora.

2010/04/30

1 maj är en dag för eftertanke

"1 maj är en dag för eftertanke"
Av Jorge Leonardo Villalobos Miranda *
"1 maj är en dag för eftertanke, en dag som uppmanar oss att uppskatta arbete som källan till alla mänskliga värden. Utan vår arbetskraft skulle inte kapitalet kunna skapa de varor och tjänster som är nödvändiga för konsumtionen i välfärdssamhället.
Det är i denna diskussion som vi måste inse att arbetet och den som utför den, man eller kvinna, måste respekteras i sina rättigheter och i sin värdighet som person. Och det är staten som ska garantera att dessa rättigheter tillämpas; detta genom att lagar och förordningar respekteras.
Den fackliga kampen som inspireras av frihet, rättvisa och jämlikhet, har utvecklats under historiens gång tack vare en konsekvent och ihärdig kamp fört av arbetarna världen över för att uppnå ett rättvisare samhälle.
Därför ligger det i arbetarnas intresse att genom facklig organisation fortsätta och utveckla den fackliga kampen för att på detta sätt uppnå ett mer solidariskt, mer jämlikt och rättvisare samhälle. "

* Jorge Leonardo Villalobos Miranda
Chilensk Konst pedagog
Radikal-Vänster
Agnostiker

2010/04/28

Vänsterpartiet i Norrköpings 1-maj demonstration


Håll Ihop!


Vänsterpartiet i Norrköpings 1-maj demonstration

Samling 11.30 Nya torget
Avmarsch 12.00 mot Hörsalsparken


Talare:
Kalle Larsson V. riksdagsman och partistyrelseledamot
Elisabeth Biström V. vice förbundsordförande Ung Vänster
Kerstin Hildebrand V.Kommunalråd för vänsterpartiet i Norrköping
Torbjörn Björlund V.Riksdagsledamot Från Norrköping

Musik!
Fredrik Johansson!
Lisa och Malin Svärdmalm!
Impacto Tropical! (Latino ritmer-MYCKET BRA MUSIK!!)

Vi ses!!

JL.-

Årets 1 maj insamling går till det västsahariska folkets kamp för frihet

1 maj i NorrköpingÅrets 1 maj insamling går till det västsahariska folkets kamp för frihet, via föreningen Emmaus Stockholm.
Västsahara har sedan 1975 varit ockuperat av Marocko. Bakgrunden är landets rika naturresurser, framförallt fosfat och fisk. Bakom Marocko står starka, rika bundsförvanter som EU och USA som ser landet som en strategiskt viktig allierad. Västsahara, som var en spansk koloni, står på FN:s lista över länder som ska avkoloniseras. Sedan 1991 finns en FN-styrka på plats för att genomföra en folkomröstning om Västsaharas självständighet. Vapenvila råder mellan Marocko och den västsahariska befrielserörelsen Polisario sedan dess. Någon folkomröstning har dock inte ägt rum på grund av Marockos vägran att acceptera ett självständigt Västsahara.
Marocko är en av EU:s största mottagare av ekonomiskt stöd. I maj 2006 undertecknade EU ett sensationellt fiskeavtal med Marocko, där de västsahariska vattnen är inkluderade. Detta strider mot internationell lag.
Sedan maj 2005 har det marockanska förtrycket mot den västsahariska befolkningen i de ockuperade delarna ökat markant.
Den cirka 200 mil långa mur som byggts av marockansk armé och som delar Västsahara i en ockuperad del (2/3) och en befriad del (1/3) är minerad och radarövervakad. Det befriade området består till största delen av ogästvänlig ökenmark. Minor och oexploderad ammunition, särskilt klusterbomber, finns även i stora mängder på befriat område öster om muren och utgör ett stort hot mot den västsahariska civilbefolkningen.
Läget i de västsahariska flyktinglägren i Algeriet är desperat. Flyktinglägren har sedan ockupationen blivit mer eller mindre permanenta och är beroende av FN:s hjälpsändningar. Klimatet i området är extremt då temperaturen pendlar mellan sträng kyla och kvävande värme. Flyktingarna är därför i stort behov av kläder (både vinter- och sommarkläder), filtar och naturligtvis även förnödenheter som mat.
Om Emmaus StockholmEmmaus Stockholm är en ideell förening som arbetar med praktiskt och politiskt solidaritetsarbete sedan drygt 40 år tillbaka. I Sverige samarbetar Emmaus Stockholm bland annat med Föreningen Västsahara och Västsaharaaktionen, där till exempel Ung Vänster tillhör medlemsskaran. Emmaus Stockholm samarbetar med den västsahariska befrielserörelsen Polisario och har skickat kläder och kontantstöd till de västsahariska flyktingarna sedan 1979.
Vänsterpartiets 1:a maj- och kongressinsamlade pengar kommer att delas mellan flyktinglägren och det ockuperade Västsahara. I lägren kommer pengarna slussas till den västsahariska kvinnoorganisationen UNMS. Den andra hälften av de insamlade ska gå till att stärka kampen i det ockuperade området, som av förklarliga skäl måste vara underjordisk.
Stöd kampen för ett fritt Västsahara; sätt in pengar på internationella stödfonden (pg 67 71-0)! Märk talongen ”Västsahara”.